Stopp för nya remisser

På grund av volymsbegränsning i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi återigen införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller tillsvidare under hela 2019. Vi tvingas vidta denna åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till 2 år. Redan mottagna remisser berörs ej och kommer att kallas som planerat under 2019-2020. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.