Stopp för nya remisser

På grund av volymbegränsning i vårt avtal med Region Skåne har vi varit tvungna att införa stopp för nya remisser till mottagningen. Stoppet gäller tillsvidare. Observera att remisstoppet bara gäller vår regionfinansierade verksamhet.