Stopp för nya remisser 2016-2017

På grund av begränsningar i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller från dagens datum och kommer att kvarstå under hela 2017. Vi är tvungna att vidta denna drastiska åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till över ett år. De som redan står i kö kommer att kallas under 2017-2018.  Vi har påtalat situationen för både politiker och tjänstemän vid Region Skåne vid upprepade tillfällen utan att några åtgärder vidtagits beträffande den begränsning som vårt avtal är behäftat med. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.