Om mottagningen

Stortorgets neurologmottagning drivs av neurologspecialist dr Johan Nyberg. Vi behandlar allehanda neurologiska sjukdomar men är speciellt inriktade mot Parkinsons sjukdom, dystoni och migrän. Vi är störst i Skåne när det gäller botoxbehandling av kronisk migrän och dystoni.

Stortorgets neurologmottagning grundades år 2010 av neurolog Johan Nyberg. Vi tar hand om ca 800 neurologiska patienter om året fördelat på 2 000 besök. Vi har avtal med Region Skåne och arbetar enligt den så kallade nationella taxan vilket innebär att du som patient betalar samma avgift som vid ett besök hos landstingsläkare. Remisskrav för nybesök föreligger. Vi har också avtal med de flesta större försäkringsbolag om du har en sjukvårdsförsäkring.

Specialistområde
En neurolog diagnosticerar och behandlar hjärnans, ryggmärgens och det perifera nervsystemets sjukdomar. Hit hör exempelvis epilepsi, stroke, Parkinsons sjukdom, huvudvärk, dystoni, MS, ALS, myastenia gravis, polyneuropati, restless legs mm. Vi är i grunden en allmänneurologisk mottagning där de flesta neurologiska sjukdomar utreds och behandlas även om vi är speciellt inriktade mot Parkinsons sjukdom och botoxbehandling av dystoni, kronisk migrän och spasticitet. Vi har sedan starten utvecklats till den största vårdgivaren i Skåne, sjukhusen inräknat, när det gäller botoxbehandling av kronisk migrän och dystoni (torticollis, blefarospasm, hemifacialisspasm mm). Vi medverkar i flera kliniska forskningsstudier på dessa områden samt ansvarar för återkommande utbildning av andra neurologer när det gäller behandling av kronisk migrän.

Om Dr Johan Nyberg
johan

Johan Nyberg(f 1968) tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1996. Blev legitimerad läkare 1998 och specialist i neurologi 2003 efter tjänstgöring på universitetssjukhusen i Umeå, Linköping och Huddinge. Arbetade som neurolog och överläkare på Helsingborgs lasarett 2003-2010 innan han startade Stortorgets neurologmottagning oktober 2010.

Om Cecilia Bergström
cecilia

Cecilia Bergström är undersköterska och fast anställd på mottagningen sedan januari 2015. Hon har tidigare arbetat 26 år på VC Sjöcrona i Höganäs. Här på Stortorgets neurologmottagning ansvarar hon för receptionen, tidsbokning, provtagning med mera.