Läkemedelsstudie på kronisk migrän.

Just nu deltar vi i en studie med ett nytt förebyggande läkemedel mot kronisk migrän. Har du minst 15 huvudvärksdagar varav minst 8 migrändagar per månad, kan du vara aktuell för studien. Ring oss för mer info! Tel 042-135353.