Coronaviruset

Med anledning av Covid-19 så är det viktigt att du vid minsta symptom på luftvägsinfektion och/eller feber avstår från att besöka vår mottagning. Du kan beställa ny tid när du varit symptomfri i minst en vecka. Ring och rådgör med oss om du är osäker. Allt detta för att minska risken för spridning till våra patienter där många tillhör de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom vid coronasmitta.