Mottagningen stängd 19/7-8/8.

Mottagningen har stängt för semester 19/7-8/8 . Behöver du boka av din tid går det bra att göra detta på vår telefonsvarare. Övriga förfrågningar hanteras när verksamheten öppnar igen måndag 9/8. Är du i akut behov av nytt recept när mottagningen är stängd ber vi dig kontakta din vårdcentral. Försäkringskunder kontaktar sitt försäkringsbolag. Vid akut försämring av din sjukdom rekommenderas kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Läkemedelsstudie på kronisk migrän.

Just nu deltar vi i en studie med ett nytt förebyggande läkemedel mot kronisk migrän. Har du minst 15 huvudvärksdagar varav minst 8 migrändagar per månad, kan du vara aktuell för studien. Ring oss för mer info! Tel 042-135353.

Coronaviruset

Med anledning av coronaviruset Covid-19 så är det viktigt att du vid minsta symptom på luftvägsinfektion och/eller feber avstår från att besöka vår mottagning. Du kan beställa ny tid när du varit symptomfri i minst en vecka. Vi tillämpar även Region Skånes regler om besöksförbud för anhöriga och medföljande. Undantag görs när situationen så kräver, t ex för personlig assistent. Ring och rådgör med oss om du är osäker. Allt detta för att minska risken för spridning till våra patienter där många tillhör de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom vid coronasmitta.

Stopp för nya remisser

På grund av volymsbegränsning i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi återigen införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller tillsvidare under hela 2019. Vi tvingas vidta denna åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till 2 år. Redan mottagna remisser berörs ej och kommer att kallas som planerat under 2019-2020. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.

ANPASSNING TILL GDPR

På grund av den nya dataskyddslagen GDPR som trädde i kraft 180525 kan vi inte längre ta emot receptförfrågningar via vår hemsida. Vi ber er istället ringa oss på ordinarie telefontid för förnyelse av recept. All övrig hantering av persondata på vår mottagning är sedan tidigare anpassad till GDPR. Alla journaler och patientuppgifter hanteras digitalt via CE-märkt journalsystem på extern server som uppfyller kraven för GDPR liksom tidigare PUL.