Mottagningen stängd 18/7-7/8.

Mottagningen har semesterstängt 18/7-7/8 . Behöver du boka av din tid går det bra att göra detta på vår telefonsvarare. Övriga förfrågningar hanteras när verksamheten öppnar igen måndag 8/8. Är du i akut behov av nytt recept när mottagningen är stängd ber vi dig kontakta din vårdcentral. Försäkringskunder kontaktar sitt försäkringsbolag. Vid akut försämring av din sjukdom rekommenderas kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Trevlig sommar!

Coronaviruset

Med anledning av Covid-19 så är det viktigt att du vid minsta symptom på luftvägsinfektion och/eller feber avstår från att besöka vår mottagning. Du kan beställa ny tid när du varit symptomfri i minst en vecka. Ring och rådgör med oss om du är osäker. Allt detta för att minska risken för spridning till våra patienter där många tillhör de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom vid coronasmitta.

Stopp för nya remisser

På grund av volymbegränsning i vårt avtal med Region Skåne har vi varit tvungna att införa stopp för nya remisser till mottagningen. Stoppet gäller tillsvidare. Observera att remisstoppet bara gäller vår regionfinansierade verksamhet.

ANPASSNING TILL GDPR

På grund av den nya dataskyddslagen GDPR som trädde i kraft 180525 kan vi inte längre ta emot receptförfrågningar via vår hemsida. Vi ber er istället ringa oss på ordinarie telefontid för förnyelse av recept. All övrig hantering av persondata på vår mottagning är sedan tidigare anpassad till GDPR. Alla journaler och patientuppgifter hanteras digitalt via CE-märkt journalsystem på extern server som uppfyller kraven för GDPR liksom tidigare PUL.

Läkemedelsstudie CGRP-antikropp mot migrän

Är du intresserad av att delta i en studie med utprovning av ett nytt förebyggande läkemedel mot migrän? Vi är ett av 5 center i Sverige som deltar i den globala FOCUS-studien med utvärdering av en CGRP-antikropp mot migrän. Är du 18-70 år och har provat minst 2 migränförebyggande läkemedel med bristfälligt resultat? Man måste ha ett BMI under 35 och får inte ha några andra allvarliga pågående sjukdomar. Låter det intressant så kontakta oss på 042-135353 för mer information.