Botoxbehandling

Botoxbehandlingar
Botulinumtoxin (Botox®, Xeomin®, Dysport®, Neurobloc®) är ett nervgift som i kraftigt utspädd form används för reducering av nervimpulser i muskler, svettkörtlar, urinblåsan och känselnerver. Det används som de flesta känner till även inom skönhetsindustrin för behandling av rynkor men de medicinska indikationerna står för ca 90% av förbrukningen i världen. En rad sjukdomstillstånd kan numera behandlas med botulinumtoxin och vi på Stortorgets neurologmottagning kan erbjuda nedanstående behandlingar.

Kronisk migrän
Botox är sedan december 2011 godkänt för behandling av kronisk migrän. Kronisk migrän drabbar ungefär 1% av befolkningen och definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad varav minst 8 av migränkaraktär. Efter ett års behandling har patienterna i genomsnitt 12 färre huvudvärksdagar per månad. Ca 70% av behandlade patienter blir > 50% bättre.
Behandlingen upprepas var 3:e månad och effekten byggs upp gradvis under det första behandlingsåret. Biverkningarna är i regel mycket få och av beskedlig karaktär.

Dr Johan Nyberg har mer än 10 års erfarenhet av Botoxbehandling vid migrän och vi är nu Skånes största vårdgivare sett till antalet behandlingar av kronisk migrän per år. Du betalar enbart patientavgiften på 300 kr för besöket då själva läkemedlet tillhandahålls utan ytterligare kostnad. Har du frikort är behandlingen helt kostnadsfri.

Dystoni
De vanligaste dystonierna är cervikal dystoni/spastisk torticollis, hemifacialisspasm och blefarospasm. Precis som vid migrän ges behandlingen i regel var 3:e månad. Vi behandlar ett 100-tal patienter årligen med dystoni och är därmed en av Skånes största vårdgivare även för denna diagnosgrupp. Läkemedelskostnaden ingår i patientavgiften. Frikort gäller.

Spasticitet
Spasticitet är en form av muskelspasm eller muskelstelhet som drabbar personer med skador i centrala nervsystemet som uppkommer vid födseln, sk CP-skada, eller senare i livet vid traumatiska hjärn- och ryggmärgsskador samt vid stroke som är den vanligaste orsaken. Det finns även ärftliga sjukdomar med spasticitet. Oavsett orsak har kombinationen Botoxbehandling och sjukgymnastik för det mesta effekt med minskad smärta, underlättad hygien och påklädning och i vissa fall även förbättrad rörlighet som resultat. Vi samarbetar med specialinriktade sjukgymnaster. Läkemedelskostnaden ingår i patientavgiften. Frikort gäller.

Hyperhidros (överdriven svettning)
Botox har god effekt vid överdriven eller onormal svettning, sk hyperhidros. Vi kan erbjuda behandling i armhålor och handflator. Denna behandling ingår ej i vårt avtal med Region Skåne och du får därmed betala för både läkemedlet och besöket. Frikort gäller ej. Kontakta oss för mer information. Remiss krävs ej.