Stopp för nya remisser 2016-2017

På grund av begränsningar i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller från dagens datum och kommer att kvarstå under hela 2017. Vi är tvungna att vidta denna drastiska åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till över ett år. De som redan står i kö kommer att kallas under 2017-2018.  Vi har påtalat situationen för både politiker och tjänstemän vid Region Skåne vid upprepade tillfällen utan att några åtgärder vidtagits beträffande den begränsning som vårt avtal är behäftat med. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.

Kronisk migrän på SVT:s Fråga Doktorn

Ett reportage om kronisk migrän sänds måndagen 1 feb kl 18.45 på Fråga Doktorn på SVT 1. Man får träffa en patient som blivit hjälpt av Botox-behandling och får se hur en behandling går till här på Stortorgets neurologmottagning.

Aktuell väntetid 1 år

Vi har för närvarande 1 års väntetid för nybesök till mottagningen. Vi har kapacitet att ta emot fler patienter än vi gör i dagsläget men tyvärr finns en volymbegränsning i vårt avtal med Region Skåne. Detta innebär att väntetiden för besök med ersättning via landstinget blir så pass lång som 1 år.

Mottagningen stängd 21/12-3/1

När mottagningen är stängd under jul- och nyårsveckan kan vi ej behandla receptförfrågningar via mail eller telefon. Är du i akut behov av nytt recept rekommenderas kontakt med din vårdcentral. Vid akut försämring av din grundsjukdom rekommenderas kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.