Mottagningen stängd 15-24/2

Mottagningen håller stängt 15/2-24/2. Behöver du boka av din tid går det bra att göra detta på vår telefonsvarare. Övriga förfrågningar hanteras när verksamheten öppnar igen måndag 25/2. Är du i akut behov av nytt recept när mottagningen är stängd ber vi dig kontakta din vårdcentral. Vid akut försämring av din sjukdom rekommenderas kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

ANPASSNING TILL GDPR

På grund av den nya dataskyddslagen GDPR som trädde i kraft 180525 kan vi inte längre ta emot receptförfrågningar via vår hemsida. Vi ber er istället ringa oss på ordinarie telefontid för förnyelse av recept. All övrig hantering av persondata på vår mottagning är sedan tidigare anpassad till GDPR. Alla journaler och patientuppgifter hanteras digitalt via CE-märkt journalsystem på extern server som uppfyller kraven för GDPR liksom tidigare PUL.

Läkemedelsstudie CGRP-antikropp mot migrän

Är du intresserad av att delta i en studie med utprovning av ett nytt förebyggande läkemedel mot migrän? Vi är ett av 5 center i Sverige som deltar i den globala FOCUS-studien med utvärdering av en CGRP-antikropp mot migrän. Är du 18-70 år och har provat minst 2 migränförebyggande läkemedel med bristfälligt resultat? Man måste ha ett BMI under 35 och får inte ha några andra allvarliga pågående sjukdomar. Låter det intressant så kontakta oss på 042-135353 för mer information.

Stopp för nya remisser 2016-2017

På grund av begränsningar i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller från dagens datum och kommer att kvarstå under hela 2017. Vi är tvungna att vidta denna drastiska åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till över ett år. De som redan står i kö kommer att kallas under 2017-2018.  Vi har påtalat situationen för både politiker och tjänstemän vid Region Skåne vid upprepade tillfällen utan att några åtgärder vidtagits beträffande den begränsning som vårt avtal är behäftat med. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.