Läkemedelsstudie CGRP-antikropp mot migrän

Är du intresserad av att delta i en studie med utprovning av ett nytt förebyggande läkemedel mot migrän? Vi är ett av 5 center i Sverige som deltar i den globala FOCUS-studien med utvärdering av en CGRP-antikropp mot migrän. Är du 18-70 år och har provat minst 2 migränförebyggande läkemedel med bristfälligt resultat? Man måste ha ett BMI under 35 och får inte ha några andra allvarliga pågående sjukdomar. Låter det intressant så kontakta oss på 042-135353 för mer information.

Stopp för nya remisser 2016-2017

På grund av begränsningar i vårt avtal med Region Skåne tvingas vi införa stopp för nya remisser till vår mottagning. Stoppet gäller från dagens datum och kommer att kvarstå under hela 2017. Vi är tvungna att vidta denna drastiska åtgärd eftersom väntetiden för nybesök ökat till över ett år. De som redan står i kö kommer att kallas under 2017-2018.  Vi har påtalat situationen för både politiker och tjänstemän vid Region Skåne vid upprepade tillfällen utan att några åtgärder vidtagits beträffande den begränsning som vårt avtal är behäftat med. Observera att remisstoppet bara gäller vår landstingsfinansierade verksamhet.

Kronisk migrän på SVT:s Fråga Doktorn

Ett reportage om kronisk migrän sänds måndagen 1 feb kl 18.45 på Fråga Doktorn på SVT 1. Man får träffa en patient som blivit hjälpt av Botox-behandling och får se hur en behandling går till här på Stortorgets neurologmottagning.

Aktuell väntetid 1 år

Vi har för närvarande 1 års väntetid för nybesök till mottagningen. Vi har kapacitet att ta emot fler patienter än vi gör i dagsläget men tyvärr finns en volymbegränsning i vårt avtal med Region Skåne. Detta innebär att väntetiden för besök med ersättning via landstinget blir så pass lång som 1 år.