Aktuell väntetid 1 år

Vi har för närvarande 1 års väntetid för nybesök till mottagningen. Vi har kapacitet att ta emot fler patienter än vi gör i dagsläget men tyvärr finns en volymbegränsning i vårt avtal med Region Skåne. Detta innebär att väntetiden för besök med ersättning via landstinget blir så pass lång som 1 år.